Kraam huren tijdens de Kerst-Inn

De Kerst-Inn bestaat onder andere uit een Kerst markt. Op deze markt kan iedereen die iets aan te bieden heeft, wat bij voorkeur iets met Kerst te maken heeft, een kraampje huren om zijn of haar spullen uit te stallen. Wil men iets verkopen, dan dient men minimaal een kraampje te huren. Als men een workshop wilt houden, dan geldt de huur van workshoptafels. In onderstaand overzicht zijn een aantal mogelijkheden weergegeven, met de daarbij horende prijzen. De prijzen zijn erop gebaseerd dat er geen toegang wordt gevraagd voor het publiek, waardoor de toegang tot de markt laagdrempelig is.

Kraam in De Wieken

Zowel de kramen als de workshop tafels hebben de afmetingen 70 bij 140 cm.

Aantal kramen: Aantal workshop tafels: Prijs:
1 0 €20,00
1 1 €22,50
1 2 €25,00

Eén extra workshoptafel voegt € 2,50 toe aan de prijs.
Eén extra tafel achter de kraam (indien op voorraad) is gratis.
Alle prijzen zijn inclusief 2 broodjes en 2 drankjes.

Kraam in het Winkelcentrum

De kramen hier staan buiten en zijn standaard marktkramen. De kosten zijn € 22,50 per stuk. Als u buiten electriciteit wilt hebben, wilt u dat dan vermelden.

Kraam huren

Heeft u interesse om een kraam te huren? Stuur dan een e-mail naar: molenhoek.kerstinn@gmail.com. Geef hier ook het aantal workshops tafels aan dat u wilt huren en het aantal personen dat bij deze kraam komt te staan of vul hier het online formulier in.

Belangrijk:  Door een storing werkt het formulier niet zoals u dat van ons gewend bent, stuur daarom in alle gevallen een e-mail.